Izjava o zaštiti podataka

Vaš dolazak na ovu stranicu jasno pokazuje koliko Vam je privatnost i zaštita osobnih podataka bitna. Međutim, nema razloga za brigu. U potpunosti smo predani zaštiti Vaše privatnosti te Vas odgovorno uvjeravamo da je zaštita Vaših osobnih podataka prioritet prilikom provođenja i organiziranja svih poslovnih procesa.

Poštujemo tajnost Vaših osobnih podataka i uvijek postupamo u skladu s odgovarajućim odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti. U tom smislu, iznimno nam je bitno i Vaše mišljenje te Vas molimo da nam se u slučaju bilo kakvih pitanja obratite na adrese kako je navedeno niže u ovoj Obavijesti.

Iz gore navedenih razloga, sastavili smo ovu detaljnu Obavijest o privatnosti, a sve kako bismo Vas na transparentan i lako razumljiv način obavijestili o obradi Vaših osobnih podataka. Tako Vas prije svega želimo informirati o (i) osobnim podacima koje prikupljamo, (ii) svrsi zbog koje ih prikupljamo, te (iii) Vašim izravnim pravima u pogledu obrade.

 

Odnosi na koje se primjenjuje ova Obavijest

Tijekom svakodnevnog poslovanja, Glazir d.o.o. ulazi u veliki broj odnosa, kako s kupcima (potrošačima), tako i s poslovnim partnerima, te našim zaposlenicima. Iz tog razloga, potrebno je detaljno razgraničiti na koje se odnose, odnosno vrste interakcije primjenjuje ova Obavijest.
Slijedom navedenog, ova Obavijest se primjenjuje isključivo u sljedećim slučajevima:

 • ako posjetite našu Internet stranicu;
 • ako se obraćate našoj korisničkoj službi;
 • ako dijelite oglase za našu Internet stranicu na za to primjenjivim web lokacijama;
 • ako nam se obratite putem e-maila u svrhu našeg poslovanja;
 • ako nam pošaljete prijavu za posao u Glazir d.o.o.;
 •  ako nam se na bilo koji drugi način javite u svrhu našeg poslovanja.

 

Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

U pogledu obrada osobnih podataka koje se navode u ovoj Obavijesti, društvo Glazir d.o.o., sa sjedištem u Oborovu, Posavka ulica 56, OIB 58767554828 ("Glazir")  je voditelj obrade u smislu UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. ("GDPR").

 

Koje podatke prikupljamo i što radimo s njima?

Tijekom interakcije s Vama, obrađujemo razne osobne podatke. Obrada će ovisiti kako o vrsti interakcije koju imamo s Vama, tako i o usluzi koju Vam pružamo. Slijedom navedenog, u nastavku izlažemo osobne podatke koje obrađujemo, kao i svrhu za koju ih obrađujemo:

Ime i prezime i kontaktni podaci (uključujući adresu, email, broj telefona/mobitela)

Kako koristimo vaše podatke?
Pružanje informacije o našim proizvodima - Vaše osobne podatke koristimo kako bismo s Vama, kao jednim od potencijalnih kupaca mogli dovršiti kupnju i finalizirati ponudu. Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu kupnje (sklapanja ugovora). Pravna osnova - Izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Kupnja i dostava kupljenih proizvoda - Vaše osobne podatke koristimo kako bismo Vam naručene (kupljene) proizvode dostavili na naznačenu adresu. Svrha ovog procesa je izvršenje naše obveze koje smo preuzeli temeljem ugovora o kupopordaji kojeg smo s Vama sklopili. Pravna osnova - Izvršavanje ugovorne obveze (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Ostvarivanje poslovne suradnje - Vaše osobne podatke korisnitim kako bismo  s Vama mogli sklopiti poslovnu suradnju. Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu poslovne suradnje (sklapanja ugovora). Pravna osnova - Izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., st.1., t. b. GDPR).


Podaci o OIB-u

Kako koristimo vaše podatke?
Pružanje informacije o našim proizvodima - Vaše osobne podatke koristimo kako bismo s Vama, kao jednim od potencijalnih kupaca mogli dovršiti kupnju i finalizirati ponudu. Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu kupnje (sklapanja ugovora). Pravna osnova - Izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Kupnja i dostava kupljenih proizvoda - Vaše osobne podatke koristimo I kako bismo Vam naručene (kupljene) proizvode dostavili na naznačenu adresu. Svrha ovog procesa je izvršenje naše obveze koje smo preuzeli temeljem ugovora o kupopordaji kojeg smo s Vama sklopili. Pravna osnova - Izvršavanje ugovorne obveze (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Ostvarivanje poslovne suradnje - Vaše osobne podatke korisnitim kako bismo  s Vama mogli sklopiti poslovnu suradnju. Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu poslovne suradnje (sklapanja ugovora). Pravna osnova - Izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., st.1., t. b. GDPR).


Prenošenje vaših osobnih podataka

Ovisno o vrsti Vaše interakcije s Glazirom, određene osobne podatke ćemo razmijeniti s trećim osobama. Pritom Vam jamčimo da cilj razmjene nije iskorištavanje Vaših osobnih podataka, već ih razmjenjujemo u svrhu pružanja kvalitetne i pravovremene usluge te usklađenosti sa zakonskim i podzakonskim obvezama.

Slijedom navedenog, Glazir će, ovisno o situaciji, moguće razmjenjivati osobne podatke sa sljedećim kategorijama osoba:

 • Našim poslovnim partnerima – to kako bismo izvršili uslugu koju ste Vi od nas zatražili. Naši će partneri koristiti osobne podatke samo u opsegu i u svrhu naloga koji su dobili od Glazira ili prema pravilima koja su sami odredili kao voditelji obrade osobnih podataka.
 • U slučaju potrebe, trećim osobama i javnopravnim tijelima, i to (i) kako bismo bili usklađeni sa zakonskim ili podzakonskim pravilima, (ii) kako bismo postupili po obveznoj uputi ili nalogu javnopravnog tijela, (iii) kako bismo spriječili i/ili prijavili zlouporabne i nezakonite aktivnosti, (iv) kako bismo zaštitili prava i osobnu sigurnost naših zaposlenika ili (v) ako je to potrebno uslijed tužbi i drugih pravnih zahtjeva.
 • Svim drugim osobama, ako smo za takvu vrstu razmjene zaprimili Vašu izričitu privolu ili smo na to obvezni temeljem prisilnog propisa ili za to imamo legitimni interes.

Iznimno, u slučaju statusnih promjena društva Glazira (npr. pripajanje, spajanje, odvajanje itd.) Vaši osobni podaci mogu biti preneseni na drugu pravnu osobu.

Konačno, upućujemo Vas da prilikom Vaše komunikacije s nama putem društvenih mreža (npr. Facebook, LinkedIn, Instagram),  Glazir osobne podatke koje ste podijelili s tim društvenim mrežama ne obrađuje na bilo koji drugi način osim kako je naprijed navedeno. Također, Glazir te podatke ne prenosi niti jednoj drugoj osobi osim eventualno naprijed navedenima. Upućujemo Vas da svrhu i način obrade osobnih podataka na navedenim društvenim mrežama provjerite čitanjem obavijesti o obradi osobnih podataka koje su takvi voditelji obrade objavili na svojim web lokacijama. U slučaju bilo kakvih pitanja obratite nam se na e-mail adresu kako je navedena niže u ovoj Obavijesti.


Vaši podaci i treće zemlje

Vaši osobni podaci se obrađuju i prenose isključivo unutar područja Europske Unije ili Europskog Ekonomskog prostora.  


Koliko dugo pohranjujemo Vaše podatke?

Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka primarno će ovisiti o svrsi za koju su prikupljeni. U tom smislu, jamčimo Vam da Vaše podatke nećemo čuvati dulje nego li je to nužno potrebno za izvršenje svrhe za koju su prikupljeni.

Iznimno, u određenim slučajevima ćemo možda imati pravnu obvezu da određene podatke čuvamo kroz dulje razdoblje nego li je to nužno potrebno za ostvarenje svrhe obrade. U tom ćemo slučaju osobne podatke pohranjivati samo unutar zakonom propisanog minimuma. Primjerice, evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije moraju se čuvati minimalno 10 godina.

Zaključno Vas također obavještavamo da, uz ispunjenje GDPR-om propisanih pretpostavki, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka u posjedu Glazira. Upute o načinu ostvarivanja Vaših prava detaljno su izložene u odjeljku "Vaša prava".

 

Vaša prava

U svrhu djelotvorne kontrole nad obradom Vaših osobnim podataka, raspolažete s velikim brojem prava koje, u zakonom propisanim slučajevima, možete ostvarivati izravno prema Glaziru.

Radi se o sljedećim pravima:

 • Pravo tražiti obavijest obrađuje li Glazir Vaše podatke, te ako da, zatražiti detaljne informacije o samoj obradi;
 • Pravo tražiti pristup Vašim osobnim podacima, na način da Glazir napravi njihovu kopiju, u fizičkom ili digitalnom obliku;
 • Pravo tražiti ispravak Vaših netočno ili nepotpuno navedenih osobnih podataka koje posjedujemo;
 • Pravo tražiti da izbrišemo Vaše osobne podatke koje posjedujemo;
 • Pravo tražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka;
 • Pravo tražiti da Vaše osobne podatke koje posjedujemo prenesemo drugom voditelju obrade u strukturiranom i strojno čitljivom obliku;
 • Pravo izjaviti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka od strane Glazira, osobito u pogledu eventualnog izravnog marketinga temeljenog na legitimnom interesu Glazira i automatizirane obrade;
 • Pravo u svakom trenutku povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na privoli;
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – u Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000

U slučaju da želite aktivirati bilo koje od gore navedenih prava (osim zadnjeg), molimo da kontaktirate koristeći podatke iz odjeljka "Kako nas možete kontaktirati?". Pritom molimo imajte na umu da ćemo u svrhu uspješne obrade Vašeg zahtjeva, prije svega morati utvrditi Vaš identitet (npr. slanjem preslike osobe iskaznice). Navedeni osobni podaci će se koristiti isključivo u svrhu identifikacije, te će se izbrisati odmah po utvrđenju identiteta.

Ostvarivanje gore navedenih prava je u potpunosti besplatno. Međutim, u slučaju da su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, (npr. zbog učestalog ponavljanja unutar kraćeg vremenskog razdoblja) zadržavamo pravo da, prema vlastitoj ocjeni, (i) naplatimo razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili (ii) odbijemo postupiti po zahtjevu.

 Kolačići (Cookies)

Što su točno kolačići?

Kolačići su male informacije koje se za vrijeme posjete Internet stranici pohranjuju u Vašem računalu, tabletu ili mobitelu i služe efektivnom oblikovanju internetskih stranica. Neki kolačići (Session Cookies) se nakon zatvaranja preglednika automatski brišu. Drugi pak (Persistent Cookies ili Tracking Codes) se arhiviraju do određenog datuma isteka ili do pražnjenja međuspremnika Vašeg internet preglednika na dotičnom uređaju i omogućuju nam da Vas identificiramo kao ponovnog posjetitelja naše internet stranice. Većina internet preglednika automatski prihvaćaju kolačiće. Ukoliko to ne želite, možete jednostavnim klikom promijeniti postavke Vašeg preglednika. Više informacija o temi kolačići naći ćete na aboutcookies.  

Koje vrste kolačića postoje?

Postoje različite vrste kolačića, međutim, možemo ih podijeliti u sljedeće dvije glavne podjele:

(i)    Prema pošiljatelju kolačića:

 • Vlastiti kolačići (first-party cookies) – kolačići koji se Vašem Uređaju dostavljaju od strane naše web stranice;
 • Kolačići treće strane (third party cookies) – kolačići koji se Vašem Uređaju dostavljaju od web stranice koja je drugačija od stranice koju ste posjetili.

(ii)    Prema vremenu pohrane

 • Kolačići sesije – kolačići koji se automatski brišu nakon što zatvorite preglednik (browser);
 • Trajni kolačići – kolačići koji ostaju pohranjeni na Uređaju, povezani na IP adresu Uređaja, najviše 30 dana. Oni omogućuju prepoznavanje Vašeg Uređaja prilikom sljedećeg posjeta web stranice. Korisnik može trajne kolačiće ukloniti ručno.


Korištenje kolačića

Naša web stranica koristi sljedeću vrstu kolačića :
Tehnički kolačići – radi se o kolačićima koji su nužno potrebni kako bismo Vam pružili uslugu koju ste zatražili te kako bi naša web stranica uopće bila operabilna.

Pravna osnova 

Pravna osnova za korištenje kolačića je članak 6 odlomak 1 slovo f GDPR-a (Opća uredba o zaštiti podataka). Jedino se Internet protokol adresa pri tome pohranjuje - nikakvi drugi osobni podaci.

Kako nas možete kontaktirati?

Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju da nas kontaktirate vezano uz obradu osobnih podataka od strane Glazira.
U tom pogledu, Glazir je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete u bilo kojem trenutku kontaktirati vezano uz sva pitanja obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava iz Uredbe.

Stoga, u slučaju da:

 • želite koristiti bilo koje od Vaših prethodno navedenih prava; ili
 • općenito imate bilo kakva pitanja, primjedbe ili sugestije u pogledu obrade osobnih podataka,

slobodno nas kontaktirajte u bilo koje doba, i to koristeći sljedeće kontakt podatke Glazir Službenika za zaštitu osobnih podataka

Email: info@glazir.hr
Službenik: Elizabeth Glad

Promjene obavijesti o privatnosti

U svrhu usklađenja s zahtjevima GDPR-a i drugih primjenjivih propisa, ova Obavijest o privatnosti je ažurirana i izmijenjena dana 27.02.2024.

 

 

Pošaljite upit