Pravila zaštite privatnosti osobnih podataka (GDPR)

Vaš dolazak na ovu stranicu jasno pokazuje koliko Vam je privatnost i zaštita osobnih podataka bitna. Međutim, nema razloga za brigu. U potpunosti smo predani zaštiti Vaše privatnosti te Vas odgovorno uvjeravamo da je zaštita Vaših osobnih podataka prioritet prilikom provođenja i organiziranja svih poslovnih procesa.

Poštujemo tajnost Vaših osobnih podataka i uvijek postupamo u skladu s odgovarajućim odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka, te odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti. U tom smislu, iznimno nam je bitno i Vaše mišljenje te Vas molimo da nam se u slučaju bilo kakvih pitanja obratite na adrese kako je navedeno niže u ovoj Obavijesti.

Iz gore navedenih razloga, sastavili smo ovu detaljnu Obavijest o privatnosti, a sve kako bismo Vas na transparentan i lako razumljiv način obavijestili o obradi Vaših osobnih podataka. Tako Vas prije svega želimo informirati o (i) osobnim podacima koje prikupljamo, (ii) svrsi zbog koje ih prikupljamo, te (iii) Vašim izravnim pravima u pogledu obrade.

 

Odnosi na koje se primjenjuje ova Obavijest

Tijekom svakodnevnog poslovanja, Glazir d.o.o. ulazi u veliki broj odnosa, kako s kupcima (potrošačima), tako i s poslovnim partnerima, te našim zaposlenicima. Iz tog razloga, potrebno je detaljno razgraničiti na koje se odnose, odnosno vrste interakcije primjenjuje ova Obavijest.
Slijedom navedenog, ova Obavijest se primjenjuje isključivo u sljedećim slučajevima:

 • ako posjetite našu Internet stranicu;
 • ako se obraćate našoj korisničkoj službi;
 • ako dijelite oglase za našu Internet stranicu na za to primjenjivim web lokacijama;
 • ako nam se obratite putem e-maila u svrhu našeg poslovanja;
 • ako nam pošaljete prijavu za posao u Glazir d.o.o.;
 •  ako nam se na bilo koji drugi način javite u svrhu našeg poslovanja.

 

Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

U pogledu obrada osobnih podataka koje se navode u ovoj Obavijesti, društvo Glazir d.o.o., sa sjedištem u Oborovu, Posavka ulica 56, OIB 58767554828 ("Glazir")  je voditelj obrade u smislu UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. ("GDPR").

 

Koje podatke prikupljamo i što radimo s njima?

Tijekom interakcije s Vama, obrađujemo razne osobne podatke. Obrada će ovisiti kako o vrsti interakcije koju imamo s Vama, tako i o usluzi koju Vam pružamo. Slijedom navedenog, u nastavku izlažemo osobne podatke koje obrađujemo, kao i svrhu za koju ih obrađujemo:

Ime i prezime i kontaktni podaci (uključujući adresu, email, broj telefona/mobitela)

Kako koristimo vaše podatke?
Pružanje informacije o našim proizvodima - Vaše osobne podatke koristimo kako bismo s Vama, kao jednim od potencijalnih kupaca mogli dovršiti kupnju i finalizirati ponudu. Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu kupnje (sklapanja ugovora). Pravna osnova - Izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Kupnja i dostava kupljenih proizvoda - Vaše osobne podatke koristimo kako bismo Vam naručene (kupljene) proizvode dostavili na naznačenu adresu. Svrha ovog procesa je izvršenje naše obveze koje smo preuzeli temeljem ugovora o kupopordaji kojeg smo s Vama sklopili. Pravna osnova - Izvršavanje ugovorne obveze (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Ostvarivanje poslovne suradnje - Vaše osobne podatke korisnitim kako bismo  s Vama mogli sklopiti poslovnu suradnju. Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu poslovne suradnje (sklapanja ugovora). Pravna osnova - Izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., st.1., t. b. GDPR).


Podaci o OIB-u

Kako koristimo vaše podatke?
Pružanje informacije o našim proizvodima - Vaše osobne podatke koristimo kako bismo s Vama, kao jednim od potencijalnih kupaca mogli dovršiti kupnju i finalizirati ponudu. Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu kupnje (sklapanja ugovora). Pravna osnova - Izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Kupnja i dostava kupljenih proizvoda - Vaše osobne podatke koristimo I kako bismo Vam naručene (kupljene) proizvode dostavili na naznačenu adresu. Svrha ovog procesa je izvršenje naše obveze koje smo preuzeli temeljem ugovora o kupopordaji kojeg smo s Vama sklopili. Pravna osnova - Izvršavanje ugovorne obveze (članak 6., st.1., t. b. GDPR).

Ostvarivanje poslovne suradnje - Vaše osobne podatke korisnitim kako bismo  s Vama mogli sklopiti poslovnu suradnju. Svrha ovog procesa je izvršenje radnji koje su potrebne i prethode procesu poslovne suradnje (sklapanja ugovora). Pravna osnova - Izvršavanje radnji koje prethode sklapanju ugovora (članak 6., st.1., t. b. GDPR).


Prenošenje vaših osobnih podataka

Ovisno o vrsti Vaše interakcije s Glazirom, određene osobne podatke ćemo razmijeniti s trećim osobama. Pritom Vam jamčimo da cilj razmjene nije iskorištavanje Vaših osobnih podataka, već ih razmjenjujemo u svrhu pružanja kvalitetne i pravovremene usluge te usklađenosti sa zakonskim i podzakonskim obvezama.

Slijedom navedenog, Glazir će, ovisno o situaciji, moguće razmjenjivati osobne podatke sa sljedećim kategorijama osoba:

 • Našim poslovnim partnerima – to kako bismo izvršili uslugu koju ste Vi od nas zatražili. Naši će partneri koristiti osobne podatke samo u opsegu i u svrhu naloga koji su dobili od Glazira ili prema pravilima koja su sami odredili kao voditelji obrade osobnih podataka.
 • U slučaju potrebe, trećim osobama i javnopravnim tijelima, i to (i) kako bismo bili usklađeni sa zakonskim ili podzakonskim pravilima, (ii) kako bismo postupili po obveznoj uputi ili nalogu javnopravnog tijela, (iii) kako bismo spriječili i/ili prijavili zlouporabne i nezakonite aktivnosti, (iv) kako bismo zaštitili prava i osobnu sigurnost naših zaposlenika ili (v) ako je to potrebno uslijed tužbi i drugih pravnih zahtjeva.
 • Svim drugim osobama, ako smo za takvu vrstu razmjene zaprimili Vašu izričitu privolu ili smo na to obvezni temeljem prisilnog propisa ili za to imamo legitimni interes.

Iznimno, u slučaju statusnih promjena društva Glazira (npr. pripajanje, spajanje, odvajanje itd.) Vaši osobni podaci mogu biti preneseni na drugu pravnu osobu.

Konačno, upućujemo Vas da prilikom Vaše komunikacije s nama putem društvenih mreža (npr. Facebook, LinkedIn, Instagram),  Glazir osobne podatke koje ste podijelili s tim društvenim mrežama ne obrađuje na bilo koji drugi način osim kako je naprijed navedeno. Također, Glazir te podatke ne prenosi niti jednoj drugoj osobi osim eventualno naprijed navedenima. Upućujemo Vas da svrhu i način obrade osobnih podataka na navedenim društvenim mrežama provjerite čitanjem obavijesti o obradi osobnih podataka koje su takvi voditelji obrade objavili na svojim web lokacijama. U slučaju bilo kakvih pitanja obratite nam se na e-mail adresu kako je navedena niže u ovoj Obavijesti.


Vaši podaci i treće zemlje

Vaši osobni podaci se obrađuju i prenose isključivo unutar područja Europske Unije ili Europskog Ekonomskog prostora.  


Koliko dugo pohranjujemo Vaše podatke?

Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka primarno će ovisiti o svrsi za koju su prikupljeni. U tom smislu, jamčimo Vam da Vaše podatke nećemo čuvati dulje nego li je to nužno potrebno za izvršenje svrhe za koju su prikupljeni.

Iznimno, u određenim slučajevima ćemo možda imati pravnu obvezu da određene podatke čuvamo kroz dulje razdoblje nego li je to nužno potrebno za ostvarenje svrhe obrade. U tom ćemo slučaju osobne podatke pohranjivati samo unutar zakonom propisanog minimuma. Primjerice, evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije moraju se čuvati minimalno 10 godina.

Zaključno Vas također obavještavamo da, uz ispunjenje GDPR-om propisanih pretpostavki, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka u posjedu Glazira. Upute o načinu ostvarivanja Vaših prava detaljno su izložene u odjeljku "Vaša prava".

 

Vaša prava

U svrhu djelotvorne kontrole nad obradom Vaših osobnim podataka, raspolažete s velikim brojem prava koje, u zakonom propisanim slučajevima, možete ostvarivati izravno prema Glaziru.

Radi se o sljedećim pravima:

 • Pravo tražiti obavijest obrađuje li Glazir Vaše podatke, te ako da, zatražiti detaljne informacije o samoj obradi;
 • Pravo tražiti pristup Vašim osobnim podacima, na način da Glazir napravi njihovu kopiju, u fizičkom ili digitalnom obliku;
 • Pravo tražiti ispravak Vaših netočno ili nepotpuno navedenih osobnih podataka koje posjedujemo;
 • Pravo tražiti da izbrišemo Vaše osobne podatke koje posjedujemo;
 • Pravo tražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka;
 • Pravo tražiti da Vaše osobne podatke koje posjedujemo prenesemo drugom voditelju obrade u strukturiranom i strojno čitljivom obliku;
 • Pravo izjaviti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka od strane Glazira, osobito u pogledu eventualnog izravnog marketinga temeljenog na legitimnom interesu Glazira i automatizirane obrade;
 • Pravo u svakom trenutku povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na privoli;
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – u Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000

U slučaju da želite aktivirati bilo koje od gore navedenih prava (osim zadnjeg), molimo da kontaktirate koristeći podatke iz odjeljka "Kako nas možete kontaktirati?". Pritom molimo imajte na umu da ćemo u svrhu uspješne obrade Vašeg zahtjeva, prije svega morati utvrditi Vaš identitet (npr. slanjem preslike osobe iskaznice). Navedeni osobni podaci će se koristiti isključivo u svrhu identifikacije, te će se izbrisati odmah po utvrđenju identiteta.

Ostvarivanje gore navedenih prava je u potpunosti besplatno. Međutim, u slučaju da su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, (npr. zbog učestalog ponavljanja unutar kraćeg vremenskog razdoblja) zadržavamo pravo da, prema vlastitoj ocjeni, (i) naplatimo razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili (ii) odbijemo postupiti po zahtjevu.

 Kolačići (Cookies)

Uvod

Kako bi posjećivanje naše internetske stranice bilo što ugodnije i zanimljivije, ova stranica na Vaše računalo sprema malenu količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies). Kolačići, između ostalog, služe da bi web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja.

Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

 

Što je kolačić?

Kolačić je malena tekstualna datoteka koja se automatski sprema na Vaše računalo, tablet ili mobitel ("Uređaj") kada posjetite određenu web stranicu. Na taj se način internetskoj stranici koja je poslala kolačić ili internetskoj stranici koja prepoznaje pohranjeni kolačić omogućava da "zapamti" Vaš Uređaj.

Takvim "pamćenjem" postižu se različite funkcije. Omogućava se efikasna navigacija unutar web stranice, pamte se Vaše postavke (npr. jezik) za buduće posjete web stranice, te se općenito nadograđuje njezina kvaliteta i atraktivnost. Ukratko, stranici se omogućava da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. U tom pogledu, kolačićima se omogućuje da su reklame koje se prikazuju na internetu vezane uz vaše potrebe i interese.

Postoje različite vrste kolačića, međutim, možemo ih podijeliti u sljedeće dvije glavne podjele:

(i)    Prema pošiljatelju kolačića:

 • Vlastiti kolačići (first-party cookies) – kolačići koji se Vašem Uređaju dostavljaju od strane naše web stranice;
 • Kolačići treće strane (third party cookies) – kolačići koji se Vašem Uređaju dostavljaju od web stranice koja je drugačija od stranice koju ste posjetili.

(ii)    Prema vremenu pohrane

 • Kolačići sesije – kolačići koji se automatski brišu nakon što zatvorite preglednik (browser);
 • Trajni kolačići – kolačići koji ostaju pohranjeni na Uređaju, povezani na IP adresu Uređaja, najviše 30 dana. Oni omogućuju prepoznavanje Vašeg Uređaja prilikom sljedećeg posjeta web stranice. Korisnik može trajne kolačiće ukloniti ručno.


Korištenje kolačića

Naša web stranica koristi sljedeće vrste kolačića :
(i)    Tehnički kolačići – radi se o kolačićima koji su nužno potrebni kako bismo Vam pružili uslugu koju ste zatražili te kako bi naša web stranica uopće bila operabilna.

(ii)    Analitički kolačići – radi se o kolačićima koji prate statističku posjećenost web stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti web stranice i pri tom također koristi uslugu treće strane [•].

(iii)    Funkcionalni kolačići – radi se o kolačićima koji omogućavaju da Vas naša stranica prepozna te zapamti Vaše postavke kad ju ponovno posjetite (npr. jezik stranice)

(iv)    Marketinški kolačići – radi se o kolačićima putem kojih prikupljamo određene podatke (podatke o Vašim posjetima našoj stranici, sadržajima koje ste gledali, poveznicama koje ste pratili itd.), a sve kako bismo Vam prezentirali marketinške sadržaje prilagođene Vašim interesima. Oni se mogu koristiti kako na samoj web stranici, tako i na prikazivačkim mrežama te kroz korištenje remarketinga na usluzi [•].

Također, u svrhu planiranja objava sadržaja primjerenih Vašim interesima i budućih marketinških kampanja koristimo alat [•].

Kada koristite našu internetsku stranicu možete također zaprimiti kolačić „treće strane“. Drugim riječima, treće osobe mogu prikupljati informacije putem kolačića i sličnih tehnologija (web beacons).

Upotrebom kolačića treće strane, u suradnji s Glazirom, prikazuju oglase Glazira na web-lokacijama na cijelom internetu.

U slučaju da se implementacijom kolačića obrađuju neki Vaši osobni podaci, našu obradu temeljimo na članku 6., stavku 1. b i/ili f GDPR, odnosno nužnosti ispunjenja ugovora kojeg je ispitanik obrade stranka ili  zaštite naših legitimnih interesa za optimalnim i efikasnim funkcioniranjem web stranice.


Kako onemogućiti kolačiće?

Korištenjem naše web stranice, pristajete da se na Vaš uređaji pohranjuju različite vrste kolačića. Međutim, u slučaju da želite izbrisati određene kolačiće i/ili spriječiti njihove pohranjivanje u nastavku su u kratkim crtama izložene upute kako to i učiniti.

Ako želite možete onemogućiti spremanje kolačića na Vaše računalo, no blokiranje svih kolačića moglo bi imati negativan učinak na korištenje mnogih internetskih stranica, pa tako i ove. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem internetskome pregledniku. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu potrebno je ažurirati postavke Vašeg internetskog preglednika.

Budući da se preglednici međusobno razlikuju, način promjene postavki nije jednak. Slijedom navedenog, u nastavku je dana lista poveznica na kojima možete pronaći detaljnije informacije o promjeni postavki za pojedine preglednike:

Molimo obratite pozornost na činjenicu da su u slučaju neprihvaćanja kolačića moguća ograničenja određenih funkcija naše internetske stranice.


Dodatne informacije o kolačićima

Ako želite saznati više o kolačićima, dodatne informacije možete dobiti na sljedećim poveznicama:

 

Društvene mreže

Društvene mreže također mogu postavljati kolačiće na Vaše računalo. To se događa na web stranicama koje Vam omogućavaju prijavu i registraciju preko računa društvenih mreža te ukoliko dijelite sadržaj web stranice na društvenim mrežama (npr. putem „Like“ gumba). Konkretni utjecaj na Vašu privatnost će se razlikovati od društvene mreže do društvenu mreže te ovisi o postavkama privatnosti koje ste izabrali na tim mrežama. Kako upravljati ovim kolačićima možete saznati na njihovim web stranicama.
 

Kako nas možete kontaktirati?

Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju da nas kontaktirate vezano uz obradu osobnih podataka od strane Glazira.
U tom pogledu, Glazir je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete u bilo kojem trenutku kontaktirati vezano uz sva pitanja obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava iz Uredbe.

Stoga, u slučaju da:

 • želite koristiti bilo koje od Vaših prethodno navedenih prava; ili
 • općenito imate bilo kakva pitanja, primjedbe ili sugestije u pogledu obrade osobnih podataka,

slobodno nas kontaktirajte u bilo koje doba, i to koristeći sljedeće kontakt podatke Glazir Službenika za zaštitu osobnih podataka

Email: info@glazir.hr
Službenik: Elizabeth Glad

 

Promjene obavijesti o privatnosti

U svrhu usklađenja s zahtjevima GDPR-a i drugih primjenjivih propisa, ova Obavijest o privatnosti je ažurirana i izmijenjena dana 13.07.2023..

Budući da je vjerojatno da će se protekom vremena mijenjati postojeći, te moguće implementirati novi procesi obrade osobnih podataka, biti će potrebno izmijeniti ili nadopuniti ovu Obavijest o privatnosti. Izmijenjena ili dopunjena verzija Obavijesti biti će obavljena na stranici Glazira odmah po njezinom donošenju.

U slučaju da napravimo značajne izmjene, o tome ćemo Vas jasno i pravovremeno obavijestiti kako biste mogli proučiti izmjene te samostalno odlučiti hoćete li nastaviti koristiti usluge Glazira. Ovisno o vrsti obrade osobnih podataka, obavijest će biti objavljena na internetskoj stranici Glazira

 

Pošaljite upit