Pravila zaštite privatnosti osobnih podataka (GDPR)

Društvo GLAZIR d.o.o., Oborovo (Općina Rugvica), Posavska ulica 59, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem (MBS) 080187706, OIB 58767554828, prikuplja i obrađuje osobne podatke kao voditelj obrade osobnih podataka u svrhu pružanja informacija o našim proizvodima i uslugama te ostvarivanja poslovne suradnje.

Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka nužan je uvjet za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora te u svrhu ispunjenja ugovora. U slučaju nepružanja traženih osobnih podataka, nećemo Vam moći odgovoriti na Vaš upit te dati željene informacije niti ostvariti daljnji poslovni odnos.

Osobni podaci koristit će se samo u gore navedenu zakonitu svrhu i neće se čuvati u obliku koji omogućuje Vašu identifikaciju dulje nego što je potrebno za ostvarenje svrhe obrade zbog koje se osobni podaci prikupljaju i obrađuju.

Kao ispitanik imate pravo od društva GLAZIR d.o.o. u svakom trenutku zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade koja se odnosi na Vaše osobne podatke, kao i pravo na ulaganje prigovora na obradu te na prenosivost podataka. Također imate pravo podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka nadzornom tijelu.

Za sva daljnja pitanja o obradi Vaših osobnih podataka, obratite nam se na broj telefona 01 2781 100 ili e-mail adresu info@glazir.hr

Newsletter prijava